Atlas Oteli Duvar Resmi Yarışması

Şartname

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATLAS OTELİ DUVAR RESMİ PROJESİ SANATÇI ŞARTNAMESİ

KONU Madde 1- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Atlas Oteli Duvar Resmi’’ uygulaması 27 Eylül – 27 Ekim 2021 tarihleri arasında Çankaya mevkiindeki, Şair Eşref Bulvarı No: 1, Konak-İzmir adresinde gerçekleşecektir.

TANIMLAR
Madde 2- İşbu Şartnamede; İzmir Büyükşehir Belediyesi “İdare”, katılımcı ise “Sanatçı” olarak anılacaktır.

TEMA VE BİNA ÖZELLİKLERİ
Madde 3- Projenin ana teması “İzmir Kent Tarihi”dir.
Bu duvar resminin uygulanacağı alanla ilgili olarak bilinmesi gereken bazı konular bulunmaktadır. Uygulama duvarı özel bir işletme olan Atlas Oteli’ne aittir. Bu otel şehrin ilk banyolu ve kaloriferli oteli olma özelliğini taşıyan ve mimari yapısıyla kendine has tarihi dokuya sahip olan bir mekandır. Bununla birlikte uygulama duvarının bulunduğu tarafta, Türkiye’de itfaiye ihtiyaçlarına göre yapılmış ilk itfaiye hizmet binası bulunmakta olup 2000li yılların başlarında restorasyonu yapılarak ve yine Türkiye’nin ilk yerel kent arşivi ve müzesi olma özelliğine sahip Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nin bahçesine bulunmaktadır. Bu bahçede erişkin düzeyde ıhlamur ve çam ağaçları da mevcuttur. Bina L şeklinde olup yüzeyin tamamı için tasarım hazırlanmalıdır.
Yukarıda belirtildiği üzere, hem resim yapılacak binanın hem de yakın çevresinin İzmir tarihiyle doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Ayrıca binanın bulunduğu çevre Ege’nin incisi olarak bilinen, antik çağlardan günümüze bir ticaret ve liman kenti olan, farklı kültürlerin, inançların, yaşam tarzlarının binlerce yıldır bir arada barış içinde yaşadığı İzmir’in de merkezinde yer almaktadır. Bu bakımdan yarışmanın teması İzmir Kent Tarihi olarak belirlenmiştir. Projelerde İzmir tarihindeki çeşitli dönemlere ait sosyal yaşam tarzlarından kesitleri anlatan kompozisyonlar bulunabileceği gibi İzmirli ünlü şahsiyetlere yer veren figüratif çalışmalar da olabilir. İzmir’deki çok kültürlüğü, çağdaş ve modern yaşam tarzını, özgürlük bilincini ele alan çalışmalar da yapılabilir.
Bunlara ek olarak sanatçılarımız binanın bulunduğu mekana ve binanın mimari dokusuna İzmir’e özgü doğal uygun olacak özgün tasarımlar da gönderebilirler.
Bina, çevresindeki ağaçlar nedeniyle tasarımın bilgisayar üzerinde yerleştirilmesine imkan vermediği için görseller içindeki temsili çizimler ve rölevelerden istifade edilerek tasarım kurgulanabilir. Sanatçılara yerin görülmesi önerilir.

TARİH
Madde 4- 27 Eylül-27 Ekim 2021 tarihleri arasında sanatçı uygulamasını gerçekleştirilecektir.

ÖZELLİKLER
Madde 5- Sanatçılar www.izmirworkshop.org adresi üzerinden proje alanları hakkında sunulan bilgiye ulaşabilirler. Sanatçılar bu projeye için en fazla iki farklı tasarı önerisi gönderebilirler.

Madde 6- Sanatçı tasarımlarına ve uygulama yüzeyine bağlı olarak planladıkları uygulama süresini başvuru dosyasında belirtmelidirler.

Madde 7- Projeye başvuracak sanatçıların göndereceği tasarımlar daha önce başka bir yerde uygulanmamış ve özgün karakterde aynı zamanda İzmir kentinin kamusal alanında sergilenebilecek nitelikte olmalıdır.

Madde 8- Yarışmaya, tek sanatçı veya en fazla iki sanatçıdan oluşan ekip olarak da başvurulabilecektir. Sanatçı + sanatçı ya da sanatçı + asistan şeklinde oluşabilecek ekibe tek uygulama ücreti ödenecektir.

Madde 9- . Projede uygulamaya hak kazanacak sanatçı, İdare tarafından oluşturulan bir jüri tarafından, sanatçıların gönderdikleri başvuru dosyaları esas alınarak belirlenecektir. Toplam 1 asil 1 de yedek sanatçı/ekip seçilecektir.

Madde 10- Proje açık havada gerçekleştirilecektir. Sanatçıların, yağış-sıcak-soğuk gibi mevsime bağlı hava şartlarına hazırlıklı olmaları gerekmektedir.

Madde 11- Çalışma saatleri trafiğin ve çevresel faktörlerin durumuna göre belirlenip sanatçılar ile paylaşılacaktır. Sanatçı, çalışma saatleri içerisinde çalışma alanında bulunmak ve çalışma takvimine uymakla sorumludur. Gelişebilecek istisnai durumlar İdarece değerlendirilir.

Maddde 12- Sanatçı uygulamada ihtiyaç duyacağı; boya, astar, koruyucu malzemeler, vinç sistemi gibi malzeme ve ekipmanları eksiksiz olarak başvuru dosyasında belirtmelidir. Başvuru formunda yer almayan malzemeler ve teknik hizmetlerden İdare sorumlu olmayacak sanatçı bunları kendi imkanlarıyla karşılayacaktır.

Madde 13- Uygulamaya katılan sanatçının veya iki kişilik ekip olarak katılan sanatçıların, ulaşım, sabah, öğlen ve akşam yemekleri ile konaklamaları İdare tarafından karşılanacaktır. Projesi kabul edilen sanatçı yada sanatçıların İzmir dışından gelmesi durumunda ulaşım, tüm sanatçılar için ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak bileti ve havaalanı transferlerini kapsar. sanatçı yada sanatçıların bu durumlarını başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir. Seçilen sanatçı yada sanatçıların İzmir’de ikamet etmeleri durumunda ulaşım ve konaklamaları kendilerine ait olacaktır.

Madde 14- Projesi kabul edilen sanatçı yada sanatçıların İzmir dışından gelmesi durumunda sanatçı yada sanatçılar, 4 yıldızlı bir otelde tek kişilik odada konaklayacaktır.

Madde 15- Yarışmaya iki kişilik ekip olarak başvuru yapan sanatçılar yanlarında getirecekleri diğer kişi ya da kişilerin ulaşım, konaklama ve yiyecek dahil ağırlama masraflarından kendileri sorumludurlar.

Madde 16- Sanatçılara çalışmaları boyunca, eğer herhangi bir şekilde sigortalı çalışan değillerse, SGK üzerinden çalışma sigortası yapılacak olup kaza sigortalarını ise kendileri yaptırmakla yükümlüdür.

Madde 17-Seçilen eser için yüklenici tarafından yapılacak telif hakkı ödemesi İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Duvar Resimleri-3d Boyama ve Graffiti Uygulamaları Hizmeti’ni alan firma ile Atlas Oteli tarafından ortaklaşa karşılanacaktır.

Madde 18- Seçilen sanatçıya veya iki kişilik ekibe duvar boyama hizmeti kapsamında 25.000(Yirmi Beş Bin) TL ödeme yapılacaktır. Bu meblağın 17.500 TL’lik kısmını Atlas Oteli idaresi, 7.500 TL’lik kısmını ise, hizmeti işini üstlenecek olan yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Yüklenici ile sanatçı ile arasında yapılacak iş kapsamında söz konusu işe ait ücreti ve ödeme koşullarını içeren sözleşme, noter huzurunda imzalanacak ve en geç iki iş günü içerisinde yüklenici tarafından İdare’ye sunulacaktır. Söz konusu sözleşme, işe başlamadan önce yapılacaktır.

Madde 19- Eserlerin herhangi bir nedenle sanatçının başvuru formunda bildirdiği süre içerisinde gerçekleştirilememesi durumunda, İdarenin alacağı karar uygulanır. Tamamlanamayan eserin tüm haklarından İdare sorumlu olacaktır.

Madde 20- Projeye katılmaya hak kazandığı halde uygulamaya katılamayacak sanatçı geçerli mazeretini en az 3 gün önce İdareye bildirmekle yükümlüdür. Mazeretsiz olarak projeden ayrılan veya proje uygulama tarihinde alanda hazır bulunmayan sanatçıların katılımları iptal edilecek aynı zamanda 5 yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir organizasyonuna iştirak edemeyecektir.

Madde 21- İdare, yasal süresi içinde mazeret bildirerek ayrılan veya herhangi bir sebeple katılım sağlayamayacak sanatçının yerine jüri tarafından belirlenen yedek sanatçıyı çağırabilecektir. Bu durumda uygulama tarihinde sarkma yaşanabilir.

Madde 22- Başvuru dosyalarındaki bilgi ve belgeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında, yerel ve ulusal basın organlarındaki duyurularda, basılı veya dijital katalog ve benzeri yayınlarda kullanılabilecektir. İdare; eserlerin çoğaltma ve telif hakkına, geçici veya kalıcı sergileme, slayt, fotoğraf çekme, kitap veya katalog yapma, basına ve kamuoyuna yayma, tanıtma hakkına sahip olacaktır.

Madde 23- Projeye tasarım gönderen, katılmayı talep ve kabul eden tüm sanatçılar, proje organizasyon programını ve “Sanatçı Şartnamesi”ni kabul etmiş sayılırlar.

Madde 24- İdare gerekli gördüğü takdirde işi gerçekleştirip gerçekleştirmemekte, tarih ve mekan değişikliği yapmakta serbesttir. Bu durumda sanatçılar herhangi bir hak talep edemezler.

Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

Yarışmaya katılacak sanatçıların seçimi konusunda esas alınacak Başvuru
Dosyası aşağıdaki maddeleri içerecektir:

1• Bu yarışmaya sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de yaşayan
çalışma ve oturma iznine sahip sanatçılar katılabilecektir.

2• www.izmirworkshop.org adresinde indirilecek Başvuru Formu ayrıntılı olarak
doldurulacaktır.

3• Sanatçı, başvuru dosyasına, geçmişte gerçekleştirdiği 6 duvar resmi çalışmasını
da ekleyerek göndermelidir.

4• Sanatçı, geçmişte katıldığı en önemli sanatsal etkinlikleri belirttiği, bir A4 sayfasını aşmayan, fotoğraflı, Türkçe özgeçmişi Word veya Open
Office formatında olacaktır.

5• Sanatçının gerçekleştirdiği çalışmayı tanıtan görsel doküman en az 72 dpi
çözünürlüğünde ve JPG formatında olacaktır.

6• Sanatçının yarışma sonunda gerçekleştireceği eser tasarımının uygulanacak
yüzeye giydirilmiş görselinin farklı açılardan sunumu yer alacaktır.

7• Sanatçının gerçekleştireceği eseri değişik açılardan gösteren 4x zoom detayının
görselleri JPG formatında olacaktır.

8• Sanatçı gerekli gördüğü takdirde eser hakkında kısa açıklama yapabilecektir ve
bu açıklama da Word veya Open Office formatında olacaktır.

Yukarıdaki belgeleri içeren başvuru dosyası en geç 17 Eylül 2021 saat 18:00’ye
kadar info@izmirworkshop.org adresine iletilmelidir. Sadece internet üzerinden
yapılan başvurular kabul edilecektir. Eksik başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
www.izmirworkshop.org
info@izmirworkshop.org

Başvuru Formu

Başvuru Formu için tıklayatlasduvar_basvuruformuınız...

Başvuru Takvimi

Atlas Oteli Duvar Resmi Yarışma Takvimi
İlana Çıkış: 19 Ağustos 2021
Son Başvuru Zamanı: 17 Eylül 2021  
Jüri Değerlendirmesi: 22 Eylül 2021
Sonuçların Duyurulması: 23 Eylül 2021  
Uygulama Zamanı: 27 Eylül-27 Ekim 2021

Duvar Yüzeyi Ölçüleri ve Teknik Bilgiler
Uygulama Yüzeyi ve Fotoğraflar