Korona Kahramanları Muralı Yarışması

 

Şartname

Korona Kahramanları Muralı Sanatçı Şartnamesi için tıklayınız...

Başvuru Koşulları

Yarışmaya katılacak sanatçıların seçimi konusunda esas alınacak Başvuru Dosyası aşağıdaki maddeleri içerecektir:

1• Bu yarışmaya sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecektir.

2• http://muralizmir.izmir.bel.tr/ adresinde indirilecek Başvuru Formu ayrıntılı olarak doldurulacaktır.

3• Sanatçının katıldığı en önemli 10 etkinliği belirttiği, bir A4 sayfasını aşmayan, fotoğraflı,  Türkçe özgeçmişi Word veya Open Office formatında olacaktır.

4• Sanatçının gerçekleştirdiği 6 çalışmayı tanıtan görsel doküman en az 72 dpi çözünürlüğünde ve JPG formatında olacaktır.

5• Sanatçının yarışma sonunda gerçekleştireceği eser tasarımının uygulanacak yüzeye giydirilmiş görselinin farklı açılardan sunumu yer alacaktır.

6• Sanatçının gerçekleştireceği eseri değişik açılardan gösteren 4x zoom detayının görselleri JPG formatında olacaktır.

7• Sanatçı gerekli gördüğü takdirde eser hakkında kısa açıklama yapabilecektir ve bu açıklama da Word veya Open Office formatında olacaktır.

8•Yukarıdaki belgeleri içeren başvuru dosyası en geç 30 Ekim 2020 saat 17:00’ye kadar  info@izmirworkshop.org adresine iletilmelidir. Sadece internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilecektir. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Takvim

Korona Kahramanları Muralı Takvimi

İlana Çıkış: 9 Eylül 2020
Son Başvuru Zamanı: 30 Ekim 2020
Uygulama Zamanı: 16 Kasım-30 Aralık 2020

Başvuru Formu
İletişim

Telefon: +90 (232)2931961 +90 (232)2933175 +90 (232)2931090

Faks: +90 (232)2933952

http://muralizmir.izmir.bel.tr/

info@izmirworkshop.org

Çalışmanın Planlandığı Duvarlar

Korona Kahramanları konulu mural çalışmasının uygulanacağı duvarlara ilişkin ölçüler ve örnekler