Mural İzmir-3: Kemeraltı-Agora

PROJEYE AİT BİNALARI GÖRMEK İÇİN HARİTADAKİ NUMARALARA TIKLAYABİLİRSİNİZ

Loading map ...

Kemeraltı Hakkında

Dünya üzerinde pek çok metropolde farklı dinlerden ve kültürlerden insanların yıllar boyu birbirilerine sarılarak, uyum içerisinde yaşamayı öğrendiğini görmek mümkün. Fakat Anadolu ve İzmir bunun çok ötesinde mucizevi bir mirasa sahip. İzmirliler 8.500 yıldır dünyaya yön vermiş birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmış bir şehirde yaşamını sürdürüyor. Kadim medeniyetlerin kuruluşuna tanıklık etmiş bir coğrafyada, yüzyıllar boyu yaşam kültürünü birbirine aktarmış, pek çok toplumda yeni bir kazanım olarak görülebilecek davranışları hayatın normali haline getirmeyi başarmış bir şehir İzmir.

Şehirde dikkatli bakıldığında her yerde simgeler aracılığıyla bu ortak kültür ve tarih mirasına her an tanıklık etmek mümkün. Yüzyıllar içerisinde Artemis ile Kybele’yi büyük bir ustalık ve sadelikle soyutlayıp, gündelik kilim deseninde buluşturmayı başarmış bir coğrafyayı incelerken simgelerden ilham almamak olanaksız.

Simgeler insanoğlunun çevresini kuşatan her şeyi tarih boyunca soyutlayıp, arındırmasıyla oluşmuş, her çağda iletişimin anahtarı olmuş. İzmir’i temsil etmesi amaçlanan güncel çalışmalar da yepyeni bir simge var etmektense, tarihin hediye ettiklerini keşfetmek adına çıkılan yolculuğun kapısını bu anahtarlarla açıyor. Yeşilova Höyüğü’den, Smyrna’ya, Ephesus’dan, Pergamon’a, Osmanlı’dan, Cumhuriyet’e aktarılarak gelen kültürün, beraberinde getirdiği tasarım dili araştırılıyor. Kültür mirası kanıtları olan simgelerin üzerindeki toprak silkeleniyor.

İzmir kent kimliğini görünür hale getiren, kente mal olmuş, İzmirlilerce benimsenen dalgalı Pasaport deseni, Kibele gibi farklı isimler ile var olan Anadolu kadın kültürünün bir devamı olarak Bergama halılarında da karşımıza çıkan “eli belinde” sembolü, tarihi 8500 yıl geriye giden Yeşilova Höyüğünde bulunan güneş damgası sıralanabilecek pek çok simgeden sadece birkaçı. Tüm bunlar İzmir coğrafyasının yarattığı soyut düşünme kültürünün ve temsil kabiliyetinin de açık göstergesi.

Kemeraltı’ndaki binaların sağır yüzeylerine yapılacak sanatsal çalışmaların da alanın tarihi, bugünü ve gelecek hayallerinden beslenmesi önemsemeli. Kemeraltı’nın çok katmanlı tarihini ve bugün de devam eden çok kültürlü, çok renkli yaşantısını yansıtmasılı. Kemeraltı, buluntulara ve tanıklıklara dayanan verilerle, nesilden nesle aktarılan kent efsanelerinin, göçüp gelenlerin ve uzun zamandır orada olanların dilleri, müzikleri, anıları ve umutları ile harmanlandığı bir yer. Bu özelliği ile özgün sanatsal üretimler için hayal gücüne can veren coşkulu bir pınar. Tıpkı Kemeraltı’ndaki Smyrna Agora’sında yüzyıllardır akmakta olan çeşme gibi…

Binlerce yıl boyunca iletişim gücünden hiçbir şey kaybetmeyen simgelerden ilhamla, proje kapsamında yapılacak olan çalışmalar da soyut temsil kültürünün devamı olarak ele alınmalı. Duvarlarda hayat bulacak sanatsal fikirler Kemeraltı’nın yukarıda tarif edilen, ancak yaratıcı sezgilerle daha da derinlikli olarak keşfedilecek zenginliğinden beslenmeli.

Hayata geçirildiğinde, tıpkı kadim simgeler gibi İzmir’e mal olmasını umduğumuz fikirlerin ilhamıyla dolmaları dileğiyle, tüm katılımcılara başarılar dileriz.

Şartname

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 3.İZMİR DUVAR RESİMLERİ ÇALIŞTAYI (MURAL İZMİR) SANATÇI ŞARTNAMESİ

KONU
Madde 1- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan İzmir 3.İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı (Mural İzmir) 01 Mayıs- 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Kemeraltı-İzmir mevkiinde gerçekleşecektir.

TANIMLAR
Madde 2- İşbu Şartnamede; İzmir Büyükşehir Belediyesi “İdare”, katılımcı ise “Sanatçı” olarak anılacaktır.

TEMA
Madde 3- Belirlenmiş bir tema yoktur. Ancak tasarımların tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın bütüncül anlamı göz önünde bulundurularak yapılması önerilmektedir.

TARİH
Madde 4- 01 Mayıs- 30 Haziran 2021 tarihleri arasına sanatçıların uygulama periyodları yerleştirilecektir.

ÖZELLİKLER
Madde 5- Uygulama yapılacak yüzeyler Kemeraltı-Konak İzmir mevkiinde 6 farklı uygulama alanından oluşmaktadır. Sanatçılar www.izmirworkshop.org adresinden proje alanları hakkında sunulan bilgiye ulaşabilirler. Sanatçılar her bir alan için en fazla iki proje gönderebilirler.

Madde 6- Sanatçılar tasarımlarına ve yüzeye bağlı olarak planladıkları uygulama süresini başvuru dosyasında belirtmelidirler.

Madde 7-3.İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı'na başvuracak sanatçıların göndereceği tasarımlar daha önce başka bir yerde uygulanmamış, özgün karakterde ve aynı zamanda İzmir kentinin kamusal alanında sergilenebilecek nitelikte olmalıdır.

Madde 8- Etkinliğe katılacak sanatçılar, İdare tarafından oluşturulan bir jüri tarafından, sanatçıların gönderdikleri başvuru dosyaları esas alınarak belirlenecektir. Toplam 6 sanatçı seçilecektir. Jüri uygun gördüğü takdirde katılımcı sayısı 6'dan az olabilecektir.

Madde 9-Sanatçılar ihtiyaçları olan tüm malzemeleri boya, astar, koruyucu malzemeler, iskelet sistemi vb. eksiksiz olarak başvuru dosyasında belirtmelidirler. Başvuru formunda yer almayan malzemeler ve teknik hizmetlerden İdare sorumlu değildir.

Madde 10- 3. İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı'na katılacak her bir sanatçının şehrin kırsal kesimlerinde yaşayan çocukların sanat ve sanatçı ile etkileşimini hedefleyen bir anlayışla çalışma süresi dışında üç gün boyunca İzmir'in köy okullarında gerçekleştirilecek bir duvar resmi yapması arzu edilir. Sanatçı bu çalışmayı yapıp yapmamakta özgürdür.

Madde 11-. Çalışma açık havada gerçekleştirilecektir. Sanatçıların, yağış-sıcak-soğuk gibi mevsime bağlı hava şartlarına hazırlıklı olmaları gerekmektedir.
Çalışma saatleri trafiğin ve çevresel faktörlerin durumuna göre belirlenip sanatçılar ile paylaşılacaktır. Sanatçı, çalışma saatleri içerisinde çalışma alanında bulunmak ve çalışma takvimine uymakla sorumludur. Gelişebilecek istisnai durumlar İdarece değerlendirilir.

Madde 12-.Çalıştaya katılan sanatçıların, ulaşım, sabah, öğlen ve akşam yemekleri ile konaklamaları İdare tarafından karşılanacaktır. Ulaşım, tüm sanatçılar için ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak bileti ve havaalanı transferlerini kapsar.

Madde 13- Sanatçı, 4 yıldızlı bir otelde tek kişilik odada konaklayacaktır. Sanatçılar yanlarında getirdikleri refakatçilerin ulaşım, konaklama ve yiyecek dahil ağırlama masraflarından kendileri sorumludurlar.

Madde 14- Sanatçı kendi kaza sigortalarını, yaptırmakla yükümlüdür.

Madde 15- Seçilen sanatçılara yapılacak olan 25.000 YTL ödeme iki kısımda; Çalıştay'ın organizasyon hizmeti işini üstlenecek olan yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Yüklenici ile sanatçı arasında noter huzurunda, ücret ve ödeme koşullarını kapsayan bir sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici tarafından sanatçıların esere başlama tarihinden sonraki 3 gün içerisinde 10.000 YTL avans olarak ödenecek olup; Çalıştay'ın son çalışma günü işini teslim eden eser sahiplerine kalan kısım olan 15.000 YTL ödenecektir. Eserin tamamlanmaması halinde, avans olarak verilen 10.000 YTL sanatçı tarafından yükleniciye iade edilecektir.

Madde 16- Eserlerin herhangi bir nedenle sanatçının başvuru formunda bildirdiği süre içerisinde gerçekleştirilememesi durumunda, İdarenin alacağı karar uygulanır. Tamamlanamayan eserin tüm haklarından İdare sorumlu olacaktır.

Madde 17- Çalıştay’a katılmaya hak kazandığı halde gelemeyeceğini bildiren sanatçıların ve kendilerine ayrılan tarihinten itibaren 2 günlük süre içerisinde herhangi bir mazeret bildirmeksizin çalışma alanında hazır bulunmayan sanatçıların katılımları iptal edilecektir.

Madde 18- Başvuru dosyalarındaki bilgi ve belgeler, basın duyurusu ve daha sonra basılacak olan katalog ve benzeri yayınlarda kullanılabilecektir. İdare, eserlerin çoğaltma ve telif hakkına, geçici veya kalıcı sergileme, slayt, fotoğraf çekme, kitap veya katalog yapma, basına ve kamuoyuna yayma yolu ile tanıtma hakkına sahip olacaktır.

Madde 19- Çalışma alanına sistematik olarak öğrenciler, gençler, bisikletçiler, yaşlılar ve engelliler gibi ziyaretçi grupları getirilecektir. Çalışmaya katılan sanatçıların, İzmirli sanatseverler ve sanat çevreleri ile paylaşmak üzere; beraberlerinde çalışma dokümanı, kentlerine ve ülkelerine ait kültürel ve sanatsal değerlere ya da eserlerine ait görsel materyal içeren tanıtıcı doküman getirmeleri önerilir.

Madde 20­-3. İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı'na katılmayı talep ve kabul eden sanatçılar, “Sanatçı Şartnamesi”ni kabul etmiş sayılır.

Madde 21- İdare gerekli gördüğü takdirde 3.İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı programını gerçekleştirip gerçekleştirmemekte serbesttir.

 

Başvuru Koşulları

1• Ayrıntılı olarak doldurulacak Başvuru Formu,
2• Sanatçının katıldığı benzer etkinlikleri içeren, bir A4 sayfasını aşmayan, fotoğraflı, İngilizce veya Türkçe özgeçmişi.
3• Sanatçının gerçekleştirdiği 6 çalışmayı tanıtan görsel doküman (görseller 72 dpi olmalıdır).
4•a-Sanatçının Çalıştay sonunda gerçekleştireceği eser tasarımın uygulanacak yüzeye giydirilmiş görselinin farklı açılardan sunumu.
4.b Eserin 4X zoom detayının 3 farklı alandan sunumu.
5• Sanatçının kullanacağı malzemenin detaylı dökümü ve uygulama tekniği.
6• Sanatçının projesini uygulama suresi.
7• Sanatçı gerekli gördüğü takdirde eser hakkında İngilizce veya Türkçe kısa açıklama.
8• Yukarıdaki belgeleri içeren ve toplam 1,5 MB aşmayan sunum dosyası sadece word formatında, proje görselleri ise jpg formatında olacak biçimde, en geç 30 Aralık 2020 saat 17.00’ye kadar aşağıdaki adrese e-posta ile iletilmelidir. Sadece e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
www.izmirworkshop.org
info@izmirworkshop.org

Takvim

Çalışma ilan tarihi: 22 Eylül 2020

Son başvuru tarihi: 30 Aralık 2020

Jüri değerlendirme: 14 Ocak 2021

Uygulama tarihi: 1 Mayıs 2021-30 Haziran 2021

Başvuru Formu

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

Lütfen formu doldurup, imzalayıp, tarayarak; info@izmirworkshop.org adresine gönderiniz.

İletişim

E-posta:info@izmirworkshop.org