Başvuru Koşulları

Madde 23- Çalıştay’a katılacak sanatçıların seçimi konusunda esas alınacak Başvuru Dosyası aşağıdaki maddeleri içerecektir:

1• Ayrıntılı olarak doldurulacak Başvuru Formunu  http://muralizmir.izmir.bel.tr/?p=151  adresinden bulabilirsiniz.

2• Sanatçının katıldığı benzer etkinlikleri içeren, bir A4 sayfasını aşmayan, fotoğraflı, İngilizce veya Türkçe özgeçmişi.

3• Sanatçının gerçekleştirdiği 6 çalışmayı tanıtan görsel doküman (görseller 72 dpi olmalıdır).

4•a -Sanatçının Çalıştay sonunda gerçekleştireceği eser tasarımının uygulanacak yüzeye giydirilmiş görselinin farklı açılardan sunumu.

4.b Eserin 4x zoom detayının 3 farklı alandan sunumu.

5• Sanatçının kullanacağı malzemenin detaylı dökümü ve uygulama tekniği.

6• Sanatçının projesini uygulama suresi.

7• Sanatçı gerekli gördüğü takdirde eser hakkında İngilizce veya Türkçe kısa açıklama.

8• Yukarıdaki belgeleri içeren ve toplam 1,5 MB’ı aşmayan sunum dosyası sadece PDF formatında, proje görselleri ise jpeg formatında olacak biçimde, en geç 2 Temmuz 2018 saat 17.00’ye kadar aşağıdaki adrese e-posta ile iletilmelidir. Sadece e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

www.izmirworkshop.org

info@izmirworkshop.org