İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ULUSLARARASI İZMİR DUVAR RESİMLERİ ÇALIŞTAYI

SANATÇI ŞARTNAMESİ

KONU
Madde 1- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı” 15 Eylül- 30 Ekim 2018 tarihleri arasında Alsancak- Konak-İzmir mevkiinde gerçekleşecektir.

TANIMLAR
Madde 2- İşbu Şartnamede; İzmir Büyükşehir Belediyesi “İdare”, katılımcı ise “Sanatçı” olarak anılacaktır.

TEMA
Madde 3- Belirlenmiş bir tema yoktur. Tasarımların uygulama yapılacak mekanın bütüncül anlamı göz önünde bulundurularak yapılması önerilmektedir.

TARİH
Madde 4- 15 Eylül- 30 Ekim 2018 tarihleri arasına sanatçıların uygulama periyodları içine yerleştirilecektir.

ÖZELLİKLER

Madde 5- Uygulama yapılacak yüzeyler Alsancak, Konak, İzmir mevkiinde 5 farklı uygulama alanından oluşmaktadır. Sanatçılar www.izmirworkshop.org adresinden proje alanları hakkında sunulan bilgiye ulaşabilirler. Sanatçılar her bir alan için en fazla iki proje gönderebilirler.

Madde 6- Sanatçılar tasarımlarına ve yüzeye bağlı olarak planladıkları uygulama süresini başvuru dosyasında belirtmelidirler.

Madde 7 – Çalıştay’a başvuracak sanatçıların göndereceği tasarımlar daha önce başka bir yerde uygulanmamış ve özgün karakterde aynı zamanda İzmir kentinin kamusal alanında sergilenebilecek nitelikte olmalıdır.

Madde 8- Festivale katılacak sanatçılar, İdare tarafından oluşturulan bir jüri tarafından, sanatçıların gönderdikleri başvuru dosyaları esas alınarak belirlenecektir. Toplam 5 sanatçı seçilecektir. Jüri uygun gördüğü takdirde katılımcı sayısı 5 ten az olabilir

Madde 9- Sanatçılar ihtiyaçları olan tüm malzemeleri boya, astar, koruyucu malzemeler, iskelet sistemi gibi ihtiyaç duyacağı malzeme ve ekipmanları eksiksiz olarak başvuru dosyasında belirtmelidirler. Başvuru formunda yer almayan malzemeler ve teknik hizmetlerden İdare sorumlu değildir.

Madde 10- Çalıştay açık havada gerçekleştirilecektir. Sanatçıların, yağış-sıcak-soğuk gibi mevsime bağlı hava şartlarına hazırlıklı olmaları gerekmektedir.

Çalışma saatleri trafiğin ve çevresel faktörlerin durumuna göre belirlenip sanatçılar ile paylaşılacaktır. Sanatçı, çalışma saatleri içerisinde çalışma alanında bulunmak ve çalışma takvimine uymakla sorumludur. Gelişebilecek istisnai durumlar İdarece değerlendirilir

Madde 11- Çalıştaya katılan sanatçıların, ulaşım, sabah, öğlen ve akşam yemekleri ile konaklamaları İdare tarafından karşılanacaktır. Ulaşım, tüm sanatçılar için ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak bileti ve havaalanı transferlerini kapsar.

Madde 12- Sanatçı, 4 yıldızlı bir otelde tek kişilik odada konaklayacaktır.

Madde 13- Sanatçılar yanlarında getirdikleri refakatçilerin ulaşım, konaklama ve yiyecek dahil ağırlama masraflarından kendileri sorumludurlar.

Madde 14- Sanatçı kendi kaza sigortalarını, yaptırmakla yükümlüdür.

Madde 15- Seçilen sanatçılara yapılacak olan 5000€ ödeme iki kısımda, 5. Festivalin organizasyon hizmeti işini üstlenecek olan yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Yüklenici ile sanatçı arasında noter huzurunda, dili İngilizce olan ücret ve ödeme koşullarını kapsayan sözleşme imzalanacaktır. Yüklenici tarafından sanatçıların esere başlama tarihinden sonraki 3 gün içerisinde 2000€ avans olarak ödenecek, Çalıştayın son çalışma günü işini teslim eden eser sahiplerine kalan kısım olan 3000€ ödenecektir. Eserin tamamlanmaması halinde avans olarak verilen 2000€ sanatçı tarafından yükleniciye iade edilecektir.

Madde 16- Eserlerin herhangi bir nedenle sanatçının başvuru formunda bildirdiği süre içerisinde gerçekleştirilememesi durumunda, İdarenin alacağı karar uygulanır. Tamamlanamayan eserin tüm haklarından İdare sorumlu olacaktır.

Madde 17- Çalıştay katılmaya hak kazandığı halde gelemeyeceğini bildiren sanatçıların ve kendilerine ayrılan tarihinden itibaren 2 günlük süre içerisinde herhangi bir mazeret bildirmeksizin Çalıştayda hazır bulunmayan sanatçıların katılımları iptal edilecektir.

Madde 18- Başvuru dosyalarındaki bilgi ve belgeler, basın duyurusu ve daha sonra basılacak olan katalog ve benzeri yayınlarda kullanılabilecektir. İdare, eserlerin çoğaltma ve telif hakkına, geçici veya kalıcı sergileme, slayt, fotoğraf çekme, kitap veya katalog yapma, basına ve kamuoyuna yayma, tanıtma hakkına sahip olacaktır.

Madde 19- Proje gönderen tüm sanatçılar Çalıştay programını kabul etmiş sayılırlar.

Madde 20- Çalışma alanına sistematik olarak öğrenciler, gençler, bisikletçiler, yaşlılar, engelliler gibi ziyaretçi grupları getirilecektir. İsteyen sanatçılar 1 çalışma günü içerisinde 2 saatlik bir program dahilinde, İzmirli çocuklar ile bir sanat atölyesi etkinliği yapabilecektir. Çalıştay katılan sanatçıların, İzmirli izleyiciler ve sanat çevreleri ile paylaşmak üzere, beraberlerinde çalışma dokümanı, kentlerine ve ülkelerine ait kültürel ve sanatsal değerlere ya da eserlerine ait görsel materyal içeren tanıtıcı doküman getirmeleri önerilir.

Madde 21­- 4. Çalıştay katılmayı talep ve kabul eden sanatçılar, “Sanatçı Şartnamesi”ni kabul etmiş sayılır.

Madde 22- İdare gerekli gördüğü takdirde Çalıştayı gerçekleştirip gerçekleştirmemekte serbesttir.